سارا حیدری هستم محقق قدرت ذهن.

۱۴ ساله که در زمینه قانون جذب ،متافیزیک،باورها و قانون ارتعاش و عزت نفس تحقیقاتی داشتم ،که نتیجه ی این تحقیقات ازرشمند از دانشمندان امریکایی ،زندگی هزاران نفر و کمتر از ۱ هفته تحت تاثیر قرار داده و نتایج و نشانه ها رو به ارمغان آورده.
با افتخار اعلام میکنم که سیستمی که در آموزش و تمرین ها ارائه میدم کمتر از یک هفته ،نتیجه بخش و تاثیر گذار است.
هزاران نفر توانستند پس تو هم میتوانی.
زمانی این آموزش ها رو به صورت عمومی در اختیار دیگران قرار دادم که توانستم، خودم در زمینه ی سلامتی،ثروت و روابط نتایج بی نظیری ببینم.
دوست من قانون جذب قانون ثانویه است،قانون ارتعاش قانون اولیه است.
پس تا تو پیش نیاز قانون جذب و ندونی نمیتونی تجربه موفقیت های بزرگ و داشته باشی.با من همراه باش تا رازهای اولیه رو در زمینه ارتعاش و عزت نفس بهت آموزش بدم، تا بتونی قانون جذب رو اصولی در زندگی پیاده کنی و تک تک اهداف و تیک بزنی.